cover

C# 12 - Primary constructor

📢 C# 12 Prináša zaujímavú novinku - Primary constructor 🎉 Primary constructor zjednoduší definíciu a inicializáciu tried. Umožní nám deklarovať parametre konštruktora priamo v deklarácii triedy, čo redukuje množstvo pomocného...

Verify tool

💡 #UnitTests #tips - #Verify tool. Verify je framework zjednodušujúci assertovanie komplexnejších dátových modelov a dokumentov. 1 Nainštaluj potrebný nuget balíček Verify.Xunit (podľa tvojho testovacieho frameworku) 2 Použi atribút [UsesVerify]...

Keyed service dependency

📢 Nová verzia #ASPNETCore 8 rozšíri dependency injection o “keyed service”. ➡️ Máš jedno rozhranie a k nemu viacero implementácií? ➡️ Potrebuješ do svojich tried injektnúť konkrétnu implementáciu na základe...

Minimal API - Custom output formatter

Primárny cieľ ASP.NET Core Minimal API je priniesť priamočiarý, jednoduchý a hlavne veľmi výkonný framework na tvorbu API. Miesto toho aby prinášal features, ktoré umožnia pokryť každý možný scenár použitia...

Prechod z Choco na Winget

Pre tých, ktorí nie sú zoznámení s balíčkovacími systémami, to sú nástroje, ktoré uľahčujú inštaláciu a aktualizáciu softvéru na vašom počítači. Inak povedané, ak potrebujete nainštalovať program, nemusíte hľadať súbor...

.NET 7 SDK - build-in container support

Či chceme alebo nie tak docker sa stáva už aj pri vývoji dotnet aplikácií štandardom. Väčšina návodov a článkov ukazuje aké je jednoduché kontajnerizovať dotnet aplikáciu. Napríklad niečo takéto: FROM...

ASP.NET CORE Minimal API - Filters & Validation

ASP.NET CORE Minimal API je ešte stále relatívna novinka, ktorá okolo seba nesie veľkú diskusiu o tom či je to dobrý alebo zlý koncept. Ako pri väčšine si myslím, že...

ChatGPT a môj pohľad na neho

✍️ Dlho som sa snažil odolať a túto tému neotvárať, ale bolo to silnejšie ako ja 🙂. Posledné dni, skoro už týždne je moja (IT) sociálna bublina plná úžasných správ...

Novinky v jazyku C# 11

1️⃣ Raw String Literals Novinka, na ktorú som osobne čakal asi najviac. Nová verziu C# umožňuje zadať ľubovoľný text bez nutnosti escapovania. Najčastejšie sa s tým stretávam keď potrebujem spraviť...

Azure Service Bus - Ako sme nepoužili Topic filters

Pri vývoji mikroslužieb pravdepodobne narazíte na potrebu message broker-u. Spoľahlivému systému na posielanie správ medzi službami. My v KROS a.s. sme sa rozhodli na tento účel použiť Azure Service Bus,...

C# Source Generator

Čo to je? C# Source Generators boli predstavené ako novinka spolu s .NET 5. Jedná sa o formu meta programovania, kde na základe metadát môžeme strojovo generovať nový zdrojový kód....

Techband Meetups .NET Talks

29.9.2022 budem rozprávať na Techband Meetups: .NET Talks o C# Source Generators. C# Source Generators sú relatívna novinka v .NET ekosystéme. Umožňujú nám zbaviť sa mechanicky písaného kódu, ktorý sa...

Git find my commits

I keep this to myself here 😉 If you ever need to search for your commits, this command may come in handy: git log --format="commit %H%nAuthor: %an %ae%nDate: %ad%nTitle: %s%n"...

NUKE.Build skip the execution of the upcoming targets

NUKE.Build skip the execution of the upcoming targets We use NUKE.Build to build our projects. Sometimes we want to skip the execution of the upcoming targets. For example, if the...

CodeCon 2022 - C# Source Generators

Roslyn C# Source Generators Rád vás všetkých uvidím na najväčšom stretnutí vývojárskej IT komunity na Slovensku. CODECON predstaví už po ôsmykrát skvelú výberovku inšpiratívnych noviniek v oblasti vývoja, architektúry, integrácií...