Blue & Black Futuristic Technology Facebook Cover.png

✍️ Dlho som sa snažil odolať a túto tému neotvárať, ale bolo to silnejšie ako ja 🙂. Posledné dni, skoro už týždne je moja (IT) sociálna bublina plná úžasných správ o tom, aký je ChatGPT úžasný a aké dokonalé texty dokáže generovať. Väčšina ľudí, čo si to vyskúšala, hneď zdieľala screenshoty z ich konverzácie s ním. Ani ja som nebol výnimkou (aj keď len známym a nie verejne). V kontraste k tomu je ale množstvo správ o tom ako nedokáže vyriešiť ani jednoduché matematické úlohy, alebo zodpovedať konkrétne historické otázky.

🤔 Prečo sú teda názory na kvalitu odpovedí také protichodné?

📄 Ja vidím problém v očakávaniach a možno nepresných informáciách o tom, čo vlastne ChatGPT je. Skúsim sformulovať to ako vnímam ChatGPT ja. ChatGPT je konverzačný bot postavený nad GPT-3.5 štatistickým jazykovým modelom. Bol trénovaný na obrovskom množstve textov z internetu v rôznych jazykoch. Jazykový model následne po zadaní inicializačnej frázy (v tomto prípade otázky, respektíve asi skôr frázy, ktorá je z otázky zostavená) pseudonáhodným spôsobom generuje slová, ktoré by na základe trénovaných dát mali s najväčšou pravdepodobnosťou nasledovať. Tým, že máte pri trénovaní k dispozícií obrovské množstvo dát, tak takýto model dokáže verne napodobniť človekom písaný text, kde je zachytená správna štruktúra, vetná skladba, tempo reči a vo veľkej časti aj samotná faktická odpoveď. V tomto je ale práve pes zakopaný. ChatGPT aktuálne nevyhľadáva informácie na otázky, ktoré sa ho pýtate (v princípe je odpojený od “internetu”), on ich generuje. On si tie odpovede “vymýšľa”. Ako som už písal, vo veľkej časti ich vygeneruje správne, no čoskoro narazíme na odpovede, ktoré síce vyzerajú vierohodne, ale sú fakticky nesprávne.

➡️ To je aktuálny stav. ChatGPT už napríklad natrénovali na to, aby dokázal udržať konverzačný kontext, aby si pamätal o čom ste sa “rozprávali” a dokázal pri ďalších otázkach na to nadväzovať. Môžu ho preto naučiť aj to, aby rozlíšil, či po ňom chcete faktické dáta, matematický výpočet, … a následne by tieto informácie našiel a na základe GPT modelu vygeneroval odpoveď.

Očakávania ľudí sú, že to bude Google 2.0. Je to ale reálne? Pravdepodobne technicky áno, ale sme na to aktuálne pripravení? Sú tu aj netechnické prekážky. Pokiaľ v súčasnosti zadáte niečo do Googlu, tak on vám vráti adresy a vy sa rozhodnete, či tým informáciam veríte alebo nie. Pri použítí konverzačného bota strácame informáciu o zdroji a rovnako nevieme či danú infomráciu jazykový model správne interpretoval. Ďalším problémom môže byť aktuálny systém reklám, spoplatňovania prioritizácie výsledkov a podobne. Sú to všetko riešitelné veci, ale pravdepodobne potrvá ešte nejakú dobu, kedy sa to stane realitou.

👷 Objavujú sa názory, že povolania ako napríklad copywriter stratia opodstatnenie. Môj názor je taký, že toto sa hovorilo pri každej väčšej zmene a v skutočnosti sa to málokedy potvrdilo. To čo sa podľa mňa stane, je že z toho môže vzniknúť sada užitočných nástrojov, ktoré výrazne zvýšia produktivitu viacerým skupinám ľudí (napríklad aj nám programátorom, viď https://github.com/features/copilot). Odpadne rutinná práca a môžu sa viac venovať samotnej podstate toho, čo vykonávajú (kreatíva, analýza, návrh, …)

🎓 Na záver ešte jedna oblasť, ktorá ma v tomto kontexte zaujíma. Školstvo a študenti. ChatGPT dokáže naozaj neuveritelne vierohodne generovať eseje, úvahy, textové práce na rôzne témy (skúste ho poprosiť aby vám vygeneroval text na tému vašej maturitnej otázky zo Slovenského jazyka, možno budete prekvapený). Ako sa k tomuto postavia učitelia? Je to vec, čo treba zakázať? (ak dokáže vôbec človek určiť, že to generoval bot) Alebo nastane čas na zmenu spôsobu vyučovania? Tu si pomôžem úvahou, čo mali chalani v podcaste Klik, kde to prirovnávali k vynájdeniu kalkulačky. Pred dobou kalkulačky bola výučba matematiky postavená výlučne na tom, či žiak dokázal vypočítať daný príklad. Teraz je to už viac o overovaní toho, či tomu rozumie, či dokáže veci odvodiť, dokázať, vyvodiť závery. Možno ChatGPT povedie k tomu, že raz sa zmení aj spôsob vyučovania ostatných predmetov a nebude to o čistom písaní projektov, prác, textov, ale práve o hľadaní faktov, overovaní, chápaní súvislosti. Uvidíme, asi máme predsebou ešte dlhú cestu.

🔗 Zdroje

ChatGPT (openai.com)

Martin Michálek on Twitter: “Chudáci autoři StackOverflow. #ChatGPT https://t.co/BwcZUxEaJm” / Twitter

GitHub Copilot · Your AI pair programmer

Klik: Roboty sa už naučili trepať s dokonalým sebavedomím - podcasty.sme.sk