💡 #dotnet #tip for package

V predchádzajúcom poste som písal o generickom union type Results<…> ako typovom definovaní odpovede z requestu. Čo však, keď chcem tento princíp použiť nie len na odpoveď z requestu, ale aj v inej situácií. Napríklad v servisnej vrstve, doménovej vrstve, …? Vo funkcionálnych jazykoch sa na to používa termín discriminated union. V C# zatiaľ priama všeobecná podpora nie je (okrem toho Results). Existuje ale knižnica OneOf, ktorá nám to umožní. Viac info v infografike 👇