💡 #aspnetcore #tip

S ASP.NET CORE 7 prišla možnosť definovať response vášho endpointu silne typovo pomocou generického union typu Results<T1, ...>.

Viac info 👇