💡 #aspnetcore #tips - AsParameter binding

Občas sa stane, že máme parametrov v endpointe viac, ako by sme chceli. To znižuje čitateľnosť zápisu handlera pre takýto endpoint. V takomto prípade môžeme jednotlivé parametre “upratať” do samostatnej triedy.

Viac info 👇