📢 C# 12 Prináša zaujímavú novinku - Primary constructor 🎉

Primary constructor zjednoduší definíciu a inicializáciu tried. Umožní nám deklarovať parametre konštruktora priamo v deklarácii triedy, čo redukuje množstvo pomocného kódu, ktorý musíme písať.

Pomôže alebo uškodí to čitateľnosti kódu? Zaujíma ma tvoj názor.

#dotnet #csharp Viac info 👇