📢 Nová verzia #ASPNETCore 8 rozšíri dependency injection o “keyed service”.

➡️ Máš jedno rozhranie a k nemu viacero implementácií?

➡️ Potrebuješ do svojich tried injektnúť konkrétnu implementáciu na základe určitého kľúča?

💡Tak to je presne jeden z prípadov, kde sa to dá použiť. ⬇️