29.9.2022 budem rozprávať na Techband Meetups: .NET Talks o C# Source Generators.

C# Source Generators sú relatívna novinka v .NET ekosystéme. Umožňujú nám zbaviť sa mechanicky písaného kódu, ktorý sa v projekte často opakuje. Vysvetlíme si ako fungujú a povieme si, na ktoré scenáre sú vhodné. Na reálnom demo príklade ukážeme ako sa takýto generátor dá vytvoriť.

📑 Materiály: