💡 #UnitTests #tips - #Verify tool.

Verify je framework zjednodušujúci assertovanie komplexnejších dátových modelov a dokumentov.

1 Nainštaluj potrebný nuget balíček Verify.Xunit (podľa tvojho testovacieho frameworku)

2 Použi atribút [UsesVerify] nad testovacou triedou

3 Pomocou metódy Verify(...) zafixuj aktuálny stav

Nad Verify existujú viaceré nadstavby, ktoré zjednodušia testovanie špecifických dát. Napríklad: XML, XLSX, HTML, …

Viac info priamo na Verify