cover

NBomber load tests with token authentication

I usually used jMeter to create load tests. It’s a really comprehensive tool with which you can basically do everything you can think of. However, the visual definition of load...

CodeCon 2022

28.4.2022 budem rozprávať na konferencii CodeCon 2022 o C# Source Generators. C# Source Generators sú relatívna novinka v .NET ekosystéme. Umožňujú nám zbaviť sa mechanicky písaného kódu, ktorý sa v...

My troubles with the new JSON source generator in the ASP.NET API

New in .NET 6 is the C# JSON generator. In some cases, benchmarks promised up to ~40% increase in serialization performance (For example here.). I wanted to test the impact...

ASP.NET Core Minimal API Swagger tags

The ASP.NET Minimal API is currently a fairly discussed topic. Some adore him and some curse him. Time will tell if it finds a real use. I was interested in...

Meetup - C# Source Generators

Roslyn C# Source Generators Na najbližšom online KROS Dev Meetupe budem rozprávať o C# Source Generators. 28. septembra o 17-tej. 📑 Materiály: Sample.Meetup.Generators Sample.Meetup.SwaggerDtoGenerator MMLib.MediatR.Generators Kros.Generators.Flattening Source Generators Cookbook C#...

KROS Dev Meetup ‎#6

Roslyn C# Source Generators / Bicep – Infrastructure as Code Na najbližšom online KROS Dev Meetupe si priblížime C# Source Generators a povieme si aj o spravovaní infraštruktúry pomocou nástroja...

Flattening generator

Sometimes your data source contains a flattened version of your complex domain classes. For example, the class Person contains the Address property and it contains the Town property. But your...

varsub

To variable substitution in json files, we used the FileTransform task in our CD pipelines. Unfortunately, it does not allow you to process multiple .zip files at once. (Although it...

C# Source Generators - prvý pokus

Po C# Source Generátoroch pokukujem odkedy boli predstavené spolu s .NET 5 a C# 9. Plánujem ich využiť na odbúranie učitých “boilerplate” v naších projektoch. Na zoznámenie mi to však...

Ako nás (ne)limituje Azure Cognitive Search

V naších systémoch sme sa rozhodli využiť Azure Cognitive Search (ACS) na fulltextové vyhľadávanie a zložitejšie fitrovanie v dátach. Nejedná sa o statické dáta, ale o štandardné aplikačné dáta ekonomických...

Attributes for record auto-property in C#9

O record ako novom spôsobe pre jednoduché a elegantné vytváranie immutable objektov sa popísalo veľa. Napríklad tu. Jednou zo zaujímavých vlastností je možnosť využiť syntaxt nazývanú positional records. V tomto...

Multiple databases with KORM

KORM je rýchly a ľahko použiteľný “micro”-ORM framework. To prečo vznikol, aké sú jeho výhody respektíve nevýhody snáď napíšem niekedy nabudúce. Teraz sa povenujem tomu ako ho použiť v prípade,...

Swagger documentation of Ocelot aggregates

I wrote in the article Swagger for Ocelot API Gateway about how to use the MMLib.SwaggerForOcelot package to document your system directly through the Ocelot gateway. In this article, I...

Distribuovanie vašej knižnice spolu s Roslyn analyzérom

Roslyn .NET kompilačná platforma je tu s nami už zhruba od roku 2011, keď bol zverejnený prvý public download. Odvtedy prešla dlhá doba a jednou pre nás zajznámejšou “vychytávkou” je...

Azure Static Web Apps

Microsoft v máji na Build-e predstavil novú službu Azure Static Web Apps. Ako už názov napovedá je určená na hostovanie statických aplikácií. Primárne na frondend-ové aplikácie vyvíjané pomocou frameworkov ako...