Roslyn C# Source Generators

Na najbližšom online KROS Dev Meetupe budem rozprávať o C# Source Generators. 28. septembra o 17-tej.

📑 Materiály: