cover

Na čo dávam pozor pri Code Review

O tom prečo je na projekte dôležité Code Review sa popísalo veľa článkov. Napríklad tento. Na projektoch na ktorých pracujem využívame Code Review už niekoľko rokov. Chcem sa preto podeliť...

Visual Studio Online Codespaces

Nedávno som písal o tom ako som začal používať VS Online. V úvode som si robil srandu, že Microsoft mal zaplatenú doménu ešte z doby keď pod rovnakým názvom prevádzkoval...

KROS Dev Meetup ‎#3

Zlepšite si svoj zdrojový kód pomocou Roslyn-u / Automatické End-to-End testy (Cypress + Cucumber) Aktuálna situácia osobným stretnutiam nepraje. Pokiaľ by sme chceli usporiadať KROS Dev Meetup štandardným spôsobom tak...

Swagger for Ocelot API Gateway

If you’re developing microservices, you’re definitely using some form of API Gateway. And if you’re developing in a .NET Core ecosystem, it’s maybe to be Ocelot. Ocelot is a great...

Swagger for Ocelot API Gateway (SK)

Ak vyvíjate mikroslužby, tak určite používate nejakú formu API Gateway. A ak vyvíjate v prostredí .NET Core, tak to bude s veľkou pravdepodobnosťou Ocelot. Ocelot je skvelý projekt na vytvorenie...

Azure Multi-Stage Pipelines (časť 1. a 2. - Build a Nasadenie)

Azure DevOps umožňuje dva spôsoby, ako vytvoriť Continuous Deployment. Môžme použiť classic UI editor, alebo nový spôsob pomocou YAML súboru, kde jednotlivé kroky, job-y, stage verziujeme ako kód priamo v...

How I started using the Visual Studio Online (Cloud IDE)

Yes, I really mean Visual Studio Online. Not the DevOps, which until recently had exactly the same name (with the same domain). Maybe Microsoft still had a paid domain, so...

Ako som začal používať Visual Studio Online (Cloud IDE)

Áno, naozaj som sa nepomýlil a mám na mysli Visual Studio Online. Nie akuálne DevOps, ktoré sa ešte nedávno presne rovnako menovalo (s rovnakou doménou). Asi mal Microsoft ešte stále...

ASP.NET Core ApplicationPart & EvilController 😱

Do you blindly trust third-party libraries? What if this package contains e.g. following code and you reference it in your ASP.NET Core project? [ApiController] [Route("[controller]")] public class EvilController : ControllerBase...

DateTimeProvider for unit testing

When writing unit tests, you probably met with the question of how to test the method, the calculation of which is dependent on DateTime.Now. DateTime.Now always returns a new value...

Deconstructors for non tuple types in C# 7.0 (SK)

O tupple a o tom ako ich rozložiť v C# 7.0 sa popísalo veľa. Napríklad … Táto funkčnosť je super. Málokto však vie, že je možné rozkladať aj štandardné triedy,...

Deconstructors for non tuple types in C# 7.0

There are a lot of articles about tupple and how to deconstruct them. See example This funcionality is great. However, only a few knows that even class can be deconstructed,...