logo

Pri návrhu mikroslužieb narážame na nové otázky, ktoré sme pri “monolite” nemali. Jednou z nich je aj “Ako ma klient komunikovať s takým množstvom služieb?” Odpoveďou môže byť API Gateway pattern.

Na #28 .NET Bratislava Meetup-e sa pokúsim ukázať ako pomocou framewroku Ocelot takýto API Gateway vytvoriť. A pomocou knižnice MMLib.SwaggerForOcelot zjednotíme dokumentáciu celého systému.

Odkazy